گزارش واشنگتن‌پست؛ هزاران کودک افغانستان به تگدی‌گری، پینه‌دوزی و جمع‌آوری زباله رو آورده‌اند

۸صبح، کابل: واشنگتن‌پست در گزارشی وضعیت کودکان افغانستان را پس از حاکمیت طالبان بر این کشور به تصویر کشیده که از روگرداندن هزاران کودک از آموزش و تحصیل و مشغول‌شدن آنان به کارهای شاقه حکایت دارد.  به روایت این روزنامه که با کودکان روی جاده گفت‌وگو کرده است، کودکان افغانستان به دلیل جنگ و فقر …

گزارش واشنگتن‌پست؛ هزاران کودک افغانستان به تگدی‌گری، پینه‌دوزی و جمع‌آوری زباله رو آورده‌اند

۸صبح، کابل: واشنگتن‌پست در گزارشی وضعیت کودکان افغانستان را پس از حاکمیت طالبان بر این کشور به تصویر کشیده که از روگرداندن هزاران کودک از آموزش و تحصیل و مشغول‌شدن آنان به کارهای شاقه حکایت دارد.

 به روایت این روزنامه که با کودکان روی جاده گفت‌وگو کرده است، کودکان افغانستان به دلیل جنگ و فقر در افغانستان از جمله در کابل به تگدی‌گری، پینه‌دوزی و گردآوری زباله‌ها رو آورده‌اند.

یوسف نوابی، رئیس نهاد آشیانه که پناهگاه امن برای کودکان بی‌سرپرست در کابل است گفته که همه کمک‌های بیرونی برای فعال نگه‌داشتن این نهاد قطع شده است.

کودکان افغانستان که اکثراً روی جاده‌ها کار می‌کنند، نان‌آوران خانه‌های چند نفره‌ استند که در میان آنان اطفال یتیم و بی‌سرپرست نیز وجود دارد.