معضل حل‌ناشده کوچی‌ و ده‌نشین؛ کوچی‌ها بر ولسوالی‌های مالستان و جاغوری غزنی هجوم بردند

۸صبح، غزنی: منابع از ولایت غزنی می‌گویند که با فرارسیدن فصل بهار، کوچی‌ها بار دیگر با مواشی و دام‌‌های‌شان بر کشت‌زارهای باشنده‌گان ولسوالی‌های مالستان و جاغوری هجوم آورده‌اند. منابع می‌گویند که باشنده‌گان این دو ولسوالی به دنبال هجوم کوچی‌ها، به شکل گروهی به مرکز ولسوالی رفته و به طالبان شکایت کرده‌اند، اما با وجود سپری‌شدن …

معضل حل‌ناشده کوچی‌ و ده‌نشین؛ کوچی‌ها بر ولسوالی‌های مالستان و جاغوری غزنی هجوم بردند

۸صبح، غزنی: منابع از ولایت غزنی می‌گویند که با فرارسیدن فصل بهار، کوچی‌ها بار دیگر با مواشی و دام‌‌های‌شان بر کشت‌زارهای باشنده‌گان ولسوالی‌های مالستان و جاغوری هجوم آورده‌اند.

منابع می‌گویند که باشنده‌گان این دو ولسوالی به دنبال هجوم کوچی‌ها، به شکل گروهی به مرکز ولسوالی رفته و به طالبان شکایت کرده‌اند، اما با وجود سپری‌شدن چند روز از این شکایت، هنوز به معضل پیش‌آمده رسیده‌گی نشده است.

ساحه پشی در ولسوالی مالستان و ساحات حوت‌قل و انگوری ولسوالی جاغوری از بخش‌هایی است که کوچی‌ها بر آن‌ها هجوم آورده‌اند.

معضل کوچی و ده‌نشین از سال‌ها پیش به این‌سو میان باشنده‌گان غزنی و کوچی‌ها وجود داشته است.