هشدار تازه طالبان به سلمان‌ها در هرات؛ موهای مردان را مانند غربی‌ها اصلاح نکنید

۸صبح، هرات: منابع از ولایت هرات می گویند، طالبان در تازه ترین دستور شان به صالون های اصلاح موی گفته‌اند موی مردان را همانند غربی‌ها اصلاح نکنید محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت هرات به سلمانی های ولسوالی کهسان این ولایت در یک اعلامیه تاکید کرده‌اند که پس از این …

هشدار تازه طالبان به سلمان‌ها در هرات؛ موهای مردان را مانند غربی‌ها اصلاح نکنید

۸صبح، هرات: منابع از ولایت هرات می گویند، طالبان در تازه ترین دستور شان به صالون های اصلاح موی گفته‌اند موی مردان را همانند غربی‌ها اصلاح نکنید

محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت هرات به سلمانی های ولسوالی کهسان این ولایت در یک اعلامیه تاکید کرده‌اند که پس از این موی سرِ مردان به ویژه دانش آموزان را همانند غربی‌ها و یهودی ها زیر نام مود یا استایل، اصلاح نه کنند بل در چارچوب شرعی و عنعنات کشور اصلاح کنند.

این دستور ریاست امر به معروف طالبان در حالی صادر شده است که به تازه محتسبان امر به معروف طالبان داشگاه های خصوصی و دولتی گوش‌زد کرده‌اند که دانشجویان دختر با چادری در صف های درسی حاضر شوند.